Mariakapel

Een plek van rust en stilte midden in Rotterdam.
De kapel is beperkt geopend. Indien mogelijk op woensdag, donderdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur. Op zondag rond de viering.


Maria, bescherm onze stad
Zoals kinderen niet alleen in nood,
maar ook uit genegenheid hun moeder opzoeken;
zo zoeken wij u op om sterkte, troost, gevoelens
van meeleven in vreugde en verdriet.
Wij willen graag bij u zijn en vragen
of u ons zoeken naar u liefdevol beantwoorden wil
met uw aanwezigheid in onze stad.

Bid voor onze stad
en voor al haar inwoners en gasten
en wil daarbij bijzonder letten op de zeevarenden
als ze onze havens in onze stad aandoen.
Bewaar hen hier en als ze op reis zijn
en laat ze veilig thuis terugkeren.

Dat laatste vragen wij ook
voor onze gasten en toeristen,
neem hen in bescherming
zodat ze hier een goede tijd hebben
en een aanleiding om terug te keren.

Voor alle bewoners vragen wij om vrede en rust,
om tekenen van hoop, vrede en gerechtigheid.
Laat verdraagzaamheid de sleutel zijn
naar geluk voor alle mensen,
ook voor hen die van ver zijn gekomen
om met ons deze stad te bewonen.

Wij vragen dat niemand
tegen zijn wil wordt weggestuurd
en dat er voldoende werk is voor iedereen.

Maria, bescherm onze stad.
Amen

 

 

 

Mariabeeld
Onder Maria's beschermen-de mantel - opgetild door twee engeltjes - zien we Rotterdam. De stad gezien vanaf de rivier door de ogen van binnenschippers, die het beeld schonken aan de Steigerkerk.
Maker: Gérard Héman

Mariabeeld in de Mariakapel van de Steigerkerk in Rotterdam