Citykerk Het Steiger Rotterdam

Dominicuslezing 2 juni - beeldverslag

EUTHANASIE: ethiek van het ongeoorloofde in christelijke termen.

Klik hier voor een beeldverslag of voor het vragenuurtje

Euthanasie is een bijzonder actueel thema, in het bijzonder in België en Nederland. Standpunten en opinies circuleren en wisselen voortdurend. Liberale strekkingen wensen elk menselijk lijden of de gevolgen van het verouderingsproces uit te bannen uit schrik voor de fysieke en psychologische impact.

Sommigen verkondigen een afdwingbaar 'recht op waardig sterven'.

Vanuit andere landen en andere culturen volgt men dit debat met enige verbazing. Academici trachten emotionele stellingen te ontladen en rationele argumenten naar voren te schuiven.

Religieuze leiders pleiten voor een evenwicht tussen de waarde van het menselijk leven als goddelijk geschenk enerzijds, en de waarde van verlichting, ondersteuning en comfort op menselijk en medisch vlak, die door de wetenschap wordt  aangereikt, anderzijds.

Politici trachten stem te geven aan deze levende opinies en schuiven wetgevende voorstellen naar voren die hierop inspelen

In deze lezing wordt een meer theoretische basis aangereikt voor een debat dat vaak door emotionele argumenten wordt overstemd.

De menselijke waardigheid staat op het spel.

desmet-marc

Marc Desmet SJ (Roeselare, 1956)
is arts en jezuïet. Hij studeerde eerst geneeskunde, werkte twee jaar als arts alvorens acht jaar jezuïetenopleiding te volgen. Na zijn priesterwijding eind 1992 ging hij werken als arts palliatieve zorg in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt.

Hier is hij getuige van het levenseinde. Hij heeft een blik vanuit de dagelijkse begeleiding van lijden, maar ook het breder perspectief vanuit zijn jezuïetenvorming.

Vanuit zijn werk als arts denkt hij na over vooral spirituele en ethische aspecten van het leven in onze maatschappij.

Dit heeft geleid tot artikelen, boeken en het geven van wekelijkse spreekbeurten en vormingen in Vlaanderen, maar ook soms daarbuiten (Nederland, Parijs, Wallonië).


 
Bekijk fotoseries uit Het Steiger Français English

Jeugd & JongerenNOOD telefoon

Jeugd & Jongeren

 
Vaste vieringen en gebeden

Zo 10.30 Viering (zie Agenda)
Di+do 12.45 Middagviering
Wo 12.45 Viering (zie Agenda)
Vr 19.30 Taizégebed in Paradijskerk
Za 11.30 Rozenkransgebed
Za 12.45 Viering (zie Agenda)

Agenda