Citykerk Het Steiger Rotterdam

Wake Detentiecentrum Zestienhoven

Wake bij Detentiecentrum Zestienhoven

Iedere eerste zondag van de maand bidden we in het Steiger bij de voorbeden voor de vluchtelingen in het Uitzetcentrum bij Zestienhoven.

De wake

De wake wordt elke eerste zondag van maand voor de ingang van het Detentiecentrum gehouden van 16.00 uur tot ongeveer 17.00 uur. Diep op het terrein van het vliegveld vind je het Centrum. Voor de ingang verzamelt zich een groep mensen van ongeveer veertig man/vrouw.  Zij vormen een kring. Na het welkom wordt er door allen een strijdbaar lied gezongen. Vaak is er iemand “van buiten” uitgenodigd, die iets relevants vertelt betreffende vluchtelingen. Vervolgens komen actuele ontwikkelingen rond de vluchtelingenproblematiek aan de orde.

Uitzetten of op straat zetten

Volgens een Europese richtlijn mag men hoogstens anderhalf jaar in zo’n Uitzetcentrum verblijven. Sinds enige tijd kinderen nog slechts maximaal 14 dagen. Allen wachten op een rechtelijke toets over de vraagstelling of er zicht is op uitzetting. Vaak wil het land van herkomst echter zijn burger niet terugnemen. Is er geen zicht op uitzetting, dan wordt men op straat gezet en moet men binnen 24 uur het land verlaten. Dat laatste gebeurt natuurlijk vaak niet en dan wordt men illegaal. De voorzichtige schatting is, dat er ongeveer 10.000 illegalen in Rotterdam zijn. Dat is voor de Rotterdamse overheid “slechts” krap 2 procent van de totale bevolking, dus dat valt voor haar te overzien. Illegalen moeten altijd zorgen uit de handen van de overheid te blijven en kunnen nooit officieel werken. Het gevaar van uitbuiting, armoede en uitsluiting ligt daarom op de loer.

Oproep

Gaat u ook meedoen met de wake? Ik kan het u van harte aanbevelen.

De wake duurt van 16.00 tot ongeveer 17.00 uur. We verwachten deelnemers vòòr het hek van het detentiecentrum Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam. Komt u ook?

Meer informatie
Welkom Onthaal